Verleden over tegenwoordige tijd

Map5.nl biedt al enige tijd historisch kaartmateriaal. Vanaf 1815 tot nu. Helaas kan je steeds maar één kaart zichtbaar maken. Leuker is het om twee kaarten van hetzelfde gebied uit verschillende tijdstippen over elkaar heen te leggen, bv. via Google Earth, QGis of ArcGis. Pas de transparantie van een van de lagen aan en je hebt een overlay waarbij je verdwenen wegen of boerderijen ziet zoals ze in het huidige landschap zouden liggen/lopen.

Hieronder een (Google Earth) overlay van het huidige Leiden met een topografische kaart uit 1900. Grappig hoe sommige buitenwegen nog steeds in het huidige wegennet te herkennen zijn… De 3D objecten steken boven de historische kaart uit!

Google Earth overlay of the region of Leiden
Google Earth overlay of the region of Leiden

 

 

Nieuwe app Historische Kaarten Nederland

Historische kaarten Nederland

Een mooie Windows app : Historische Kaarten Nederland. Wie wil weten hoe zijn geboortestreek, huidige woonplaats of andere plek met herinneringen, eruitzag in vroeger tijden, installeert deze app en heeft uren kijkplezier.

Van 1815 tot nu: het historisch kaartmateriaal laat zien hoe bijvoorbeeld sommige wegen nog exact zo lopen als in de vroege 19e eeuw, maar ook hoe snelwegen en andere infrastructuur vroegere boerderijen hebben doen verdwijnen.

Ik kan mij voorstellen dat de mogelijkheid om een punt te markeren, de oriëntatie tijdens het verwisselen van kaartbeelden zou verbeteren. En wellicht de mogelijkheid om 2 kaarten tegelijk te laden met een grenslijn in het midden. Ik noem maar wat. Dan zou de app wat mij betreft helemaal af zijn.