Verleden over tegenwoordige tijd

Map5.nl biedt al enige tijd historisch kaartmateriaal. Vanaf 1815 tot nu. Helaas kan je steeds maar één kaart zichtbaar maken. Leuker is het om twee kaarten van hetzelfde gebied uit verschillende tijdstippen over elkaar heen te leggen, bv. via Google Earth, QGis of ArcGis. Pas de transparantie van een van de lagen aan en je hebt een overlay waarbij je verdwenen wegen of boerderijen ziet zoals ze in het huidige landschap zouden liggen/lopen.

Hieronder een (Google Earth) overlay van het huidige Leiden met een topografische kaart uit 1900. Grappig hoe sommige buitenwegen nog steeds in het huidige wegennet te herkennen zijn… De 3D objecten steken boven de historische kaart uit!

Google Earth overlay of the region of Leiden
Google Earth overlay of the region of Leiden