Fietsknooppuntennetwerk van OSM en LFP vergeleken

Om kaarten te maken met de fietsknooppunten in Nederland en de fietsknooppuntlijnen daartussen, zijn er twee bronnen die je als appmaker of cartograaf kunt gebruiken.

1. Openstreetmap (OSM)
2. Het Landelijk Fietsplatform (LFP, verantwoordelijk voor het beheer van o.a. de fietsknooppuntnetwerken)

De eerste is een door vrijwilligers bijgehouden database van ruimtelijke informatie, de tweede bestaat uit een via PDOK opvraagbare WMS service.

De OSM-data van heel Nederland (en nog iets meer om geen witte plekken bij de grens te krijgen) lees ik regelmatig in mijn postgresql/postgis database in via een osm2pgsql script. De WMS service is vrij eenvoudig via de PDOK-plugin voor QGIS binnen te halen.

Het belangrijke verschil tussen beide bronnen – voor een cartograaf althans – is dat de OSM data vrij te gebruiken is, en ook binnen een pakket als QGIS fraai is vorm te geven, terwijl de WMS-service van het LPF alleen een nummer geeft bij de fietsknooppunten en een lijn bij de fietsknooppuntlijnen. Nummer en lijn kan je een kleurtje geven, maar meer niet, geen randen, patronen of andere opmaak. Dat is des WMS… Maar voor een mooie kaart wil je lijnen en knooppunten toch fraai vormgeven. Dan maar de OSM data. Dat zou geen probleem zijn als de OSM data correct en volledig zou zijn, maar dat is ze niet. Wel bijna, gelukkig.

Mijn doel was dan ook om binnen QGIS beide bronnen te laten zien, zodat eventuele verschillen duidelijk te zien zijn. Ga ik dan deze zomer ergens naar toe fietsen, dan kan ik altijd vooraf kijken of er knelpunten zijn en die ter plekke controleren en correcties doorgeven.

Het resultaat is dankzij de QGIS Cloud Plugin te zien op: http://qgiscloud.com/PimVerver/OSM_LFietsPL002 of voor mobile: http://m.qgiscloud.com/PimVerver/OSM_LFietsPL002.

De data is zichtbaar vanaf schaal 1:50000!

Werkwijze

Om die verschillen in QGis naar voren te halen, maakte ik vier lagen aan:

1 Via de PDOK plugin zoek ik op ‘fiets’ en vind ik de WMS services voor de fietsknooppunten en -lijnen. Beide voeg ik toe in QGIS.

fietsknooppunten

2. Ik maak een derde – Postgis – laag in, kies daarvoor de tabel planet_osm_line en pas als filter toe:  route = ‘bicycle’ AND rcn = ‘yes’. RCN is de veldnaam en staat voor Regional Cycle Route.

fietsknooppunten

fietsknooppunten

 

3. Ik maak een vierde laag aan, ook Postgis, kies de tabel planet_osm_point met als filter rcn_ref is not null

4. Tenslotte zet ik er ook via de PDOK-plugin een achtergrondkaart achter. Die laag maak ik ietwat transparant, zodat de vier andere lagen goed opvallen.

5. Ik maak de WMS lijnen en nummers felgroen.

6. Ik plaats de OSM knooppunten in een wit cirkeltje met en rode rand en plaats het rode nummer naast het cirkeltje

fietsknooppunten

 

6. Ik maak van de OSM lijnen een rode stippellijn. Voor de duidelijkheid verschuif ik de rode stippellijn, zodat deze naast de groene lijn uit de WMS/bron goed zichtbaar is.

fietsknooppunten

 

De volgorde van de lagen – van de belang voor de uiteindelijke weergave – is van onder naar boven: achtergrondkaart, WSM-lijnen, OSM-lijnen, OSM-knooppunten, WMS-knooppunten.

Gevolg
  • Waar rode en groene lijnen uiteenlopen, valt dat goed op. Zie hieronder een kaart van een deel van Voorschoten, vlakbij Leiden.

fietsknooppunten

  • Waar rode en groene nummers overlappen is dat goed te zien. Groene cijfers (van de LFP) worden omcirkeld door een rode rand van de OSM data, met het rode nummer ernaast. Hadden we het rode nummer in het rode cirkeltje laten staan, dan hadden we beide nummers niet goed kunnen zien.
  • Waar volgens het LFP via de WMS wel knooppunten zijn, maar (nog) niet in OSM ingebracht. Zie hieronder een stukje Lisse.

fietsknooppunten

  • Een voorbeeld waarbij alleen een OSM rood nummer is te zien en waar een LFP nummer ontbreekt, heb ik niet gevonden. Blijkbaar komt dat heel weinig voor.

Het lijkt er dus op dat de OSM vrijwilligers achterlopen bij de actualisering van de knooppuntnetwerken, wat ook logisch lijkt, of dat het Landelijk Fietsplatform hun WMS service al aanpassen voordat de nummers in het veld geconstateerd zijn.